Februāris 2023

4. sestdiena                                    Dievišķā liturģija                                                    9.00

4. sestdiena                                  Visnakts dievkalpojums                                  14.50

5. svētdiena                                    Dievišķā liturģija                                                    9.00

5. svētdiena                                    Aizlūgums      

 

11. sestdiena                                  Dievišķā liturģija                                                    9.00

11. sestdiena                                Visnakts dievkalpojums                                 14.50

12. svētdiena                                  Dievišķā liturģija                                                    9.00

12. svētdiena                                                  Aizlūgums 

 

14. otrdiena                                  Visnakts dievkalpojums                                 14.50                    

                                Kunga Pretīmņemšanas svētki

15. trešdiena                                      Dievišķā liturģija                                                9.00

18. sestdiena                         Dievišķā liturģija. Mirušo piemiņa             9.00

18. sestdiena                                Visnakts dievkalpojums                                 14.50

19. svētdiena                                  Dievišķā liturģija                                                    9.00

19. svētdiena                                    Aizlūgums 

 

25. sestdiena                                      Dievišķā liturģija                                                 9.00

25. sestdiena                                 Visnakts dievkalpojums                                 14.50

26. svētdiena               Dievišķā liturģija. Piedošanas svētdiena                          9.00

26. svētdiena                                      Aizlūgums  

 

27. pirmdiena                Krētas Andreja Lielā grēku nožēlas kanona lasīšana            14.50

28. otrdiena                   Krētas Andreja Lielā grēku nožēlas kanona lasīšana            14.50