Janvāris 2023

1. svētdiena                                           Dievišķā liturģija                                  9:00

1. svētdiena                                                Aizlūgums                                               

6. piektdiena                                   Visnakts dievkalpojums                                   14:50

                                                  Jēzus Kristus Piedzimšana

7. sestdiena                                             Dievišķā liturģija                                 9:00

7. sestdiena                                     Visnakts dievkalpojums                                 14:50

8. svētdiena                                            Dievišķā liturģija                                 9:00

8. svētdiena                                                 Aizlūgums

13. piektdiena                                  Visnakts dievkalpojums                                  14:50

                                                             Kunga Apgraizīšanas svētki

14. sestdiena                                            Dievišķā liturģija                                9:00

14. sestdiena                                    Visnakts dievkalpojums                                14:50

15. svētdiena                                           Dievišķā liturģija                                9:00

15. svētdiena                                                Aizlūgums

 

18. trešdiena                                        Visnakts dievkalpojums                               14:50

               Dieva Parādīšanās Svētki. Jēzus Kristus Kristīšana

19. ceturtdiena                                           Dievišķā liturģija                                           9:00

 

21. sestdiena                                          Dievišķā liturģija                                9:00

21. sestdiena                                    Visnakts dievkalpojums                               14:50

22. svētdiena                                          Dievišķā liturģija                              9:00

22. svētdiena                                              Aizlūgums

 

28. sestdiena                                        Dievišķā liturģija                                  9:00

28. sestdiena                                     Visnakts dievkalpojums                              14:50

29.  svētdiena                                        Dievišķā liturģija                                9:00

29.  svētdiena                                              Aizlūgums