Latvijas Pareizticīgā Baznīca sniedz palīdzību ukraiņu bēgļiem

Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību un pēc viņa personīgās iniciatīvas tika izveidota Latvijas Pareizticīgās Baznīcas komisija līdzekļu vākšanai Ukrainas bēgļu atbalstam, kuri ierodas Latvijā. Komisijas darbības rezultātā Latvijas Pareizticīgās Baznīcas draudzes savāca līdzekļus, par kuriem tika iegādātas lielveikala RIMI dāvanu kartes 50 eiro apmērā. Pavisam tika iegādātas 120 šādas dāvanu kartes.

Komisijas loceklis priesteris Pāvils Peļevins, kurš ieradās Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem LPB preses sekretāres Ksenijas Dementjevas pavadībā, nodeva dāvanu kartes Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāvjiem. Šie līdzekļi ar Atbalsta centra starpniecību tiks izdalīti ukraiņu ģimenēm ar mazgadīgiem bērniem, kuriem nepieciešama palīdzība, - tieši šādu lūgumu Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs rakstiskā vēstulē pauda Rīgas domes Labklājības departamenta vadītājai Irēnai Kondrātei. Nododot dāvanu un vēstuli no Valdnieka Metropolīta Aleksandra, priesteris Pāvils Peļevins sacīja:

-Mūsu pienākums, mūsu kristīgais pienākums ir palīdzēt tiem, kuriem tas nepieciešams, tiem, kuri cieš, visiem, kuriem nepieciešams atbalsts un palīdzība tieši šajā sarežģītajā laikā. Svarīgākais Evaņģēlija likums ir likums par mīlestību pret tuvāko un, sniedzot palīdzību, mēs šo likumu šādā veidā pildām. Šodien Kunga bauslis par mīlestību pret tuvāko tika izpildīts, sniedzot palīdzību tiem, kuriem tā nepieciešama. Un mēs visi pateicamies Visaugstisvētītajam Metropolītam Aleksandram par viņa svētību šim svētīgajam un labajam darbam, jo bez Virsgana svētības Baznīcā neko nav iespējams darīt.  

Savukārt Rīgas domes Labklājības departamenta vadītāja Irēna Kondrāte izteica sirsnīgu pateicību Visaugstisvētītajam Rīgas un visas Latvijas Metropolītam Aleksandram, sakot:

- Palīdzība, kuru šodien sniedza Baznīca, ir ļoti nepieciešama cilvēkiem, kurus karš izdzinis no viņu mājām, atrāvis no tuvākajiem. Šī palīdzība ir ļoti svarīga, tādēļ gan Rīgas pašvaldība, gan mūsu valsts sniedz virkni pabalstu, kurus nosaka likums. Bet visbiežāk cilvēkiem nepieciešams kaut kas tāds, ko var izmantot tūlīt un tagad. Un, ņemot vērā, ka Latvijā pārsvarā ierodas sievietes ar maziem, reizēm pavisam maziem, bērniem, kuri ir tikai dažas dienas vai nedēļas veci, tad mēs varam iedomāties, kas viņām tieši vajadzīgs. Dot kaut ko šādiem cilvēkiem – tas ir nenovērtējami. Protams, nauda ir nauda, bet tas sirds siltums un tā sajūta, ka par tevi domā un rūpējas, tā aizsargātības sajūta, kuru viņi saņem – tas ir kaut kas tāds, ko var nodot tikai cilvēks cilvēkam. Tādēļ tam ir īpaša vērtība. Un jāsaka, ka cilvēki to ļoti novērtē, viņi jūt, ka par viņiem rūpējas ne tikai valstiskās iestādes un valsts kopumā, bet arī parastie iedzīvotāji. Tādēļ ziedojumi no kopienām, ziedojumi no cilvēkiem, kuri jūt līdzi, saprotot, kādā smagā dzīves situācijā nonākuši ukraiņu bēgļi, ir īpaši nozīmīgi. Ziedojot, sniedzot atbalstu tuvākajam, mēs zināmā mērā garīgi palīdzam arī paši sev.

Arī Guna Eglīte, Rīgas Sociālā dienesta vadītāja, pateicās Latvijas Pareizticīgajai Baznīcai, uzsverot sniegtās palīdzības savlaicīgumu:

-Šī ir ļoti nozīmīga dāvana! Dāvanu kartes, kuras bija no ziedot.lv, beidzās jau pagājušajā nedēļā. Bet tagad mēs atkal varēsim sniegt cilvēkiem akūti nepieciešamo palīdzību! Šeit, Rīgas atbalsta centrā ukraiņu bēgļiem, ir ļoti daudz mammu ar maziem bērniņiem. Viņi ieradušies, lai atrastos mierīgos un mierpilnos apstākļos. Gan viņas pašas, gan viņu bērni ir ļoti noguruši. Mammas nav varējušas paņemt līdzi visu, kas bērniem nepieciešams, viņas nevarēja paredzēt visas situācijas, kas atgadīsies ceļā vai šeit, uz vietas. Lūk, kāpēc iespēja iepriecināt bērnu vai apgādāt viņu ar pašu nepieciešamāko ir liels atbalsts sievietēm. Šodien mums ir jau vairāk nekā 5000 bēgļu. Ļaudis brauc veselām ģimenēm, reizēm šīs ģimenes ir pat ļoti lielas, 9-10 cilvēki, tajās ir gan bērni, gan sirmgalvji-pensionāri. Rodas ļoti daudz jautājumu, kurus nepieciešams atrisināt uzreiz, šajā brīdī. Piemēram, jāatrod ģimenes ārsts vai ārsts-speciālists cilvēkam ar traumu, jānosūta topošā māmiņa uz dzemdību nodaļu, jāatrod ģimenei pārtikas produkti... Protams, ļoti palīdz brīvprātīgie. Tie ir cilvēki, kurus mēs esam piesaistījuši caur Nodarbinātības valsts dienestu, tie ir ļaudis, kuri nosūtījuši pieteikumu caur mūsu centra mājas lapu, vēloties palīdzēt. Ir cilvēki, kuri var ieteikt, kā labāk organizēt darbu ar maziem bērniem vai palīdz informācijas centrā. Daudz labu cilvēku, kuri gatavi strādāt ar bēgļiem un visi to dara brīvprātīgi.

Pateicības vārdus Latvijas Pareizticīgajai Baznīcai sacīja arī Pēteris Grūbe, Rīgas bēgļu atbalsta centra direktors:

-Liels jums paldies! Kā sacīja mana kolēģe, mēs turpinām atbalstīt ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem. Pirmais brīdis jaunā atrašanās vietā bēgļiem ir ļoti svarīgs, pašas pirmās minūtes, kad ļaudis tikai sāk iekārtoties, pirmās reģistrācijas – šajās minūtēs palīdzība un atbalsts ir svarīgāks par visu citu.

Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību līdzekļu vākšana ukraiņu bēgļu atbalstam Latvijas Pareizticīgās Baznīcas draudzēs un klosteros turpinās.

LPB preses dienests