Par iespēju apmeklēt baznīcu

Baznīcas individuālā apmeklēšana ir iespējama tikai no 10:30 līdz 14:30.