Virsgana dievkalpojums Ķemeros

12. jūlijā, svēto slavējamo un visgodāto apustuļu Pētera un Pāvila goda dienā, Augstisvētītais Daugavpils Bīskaps Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju, aizlūgumu un vadīja krusta gājienu Ķemeru Pētera-Pāvila baznīcā.
 
Augstisvētītajam valdniekam līdzkalpoja Ķemeru Pētera-Pāvila baznīcas pārzinis Rīgas apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles klēriķis priesteris Artēmijs Kučinskis, Rīgas Dievmātes pasludināšanas baznīcas klēriķis priesteris Vladimirs Partala, hierodiakons Germans (Kartašovs), diakoni Aleksandrs Akatovs un Aleksandrs Stepaņenko.
 
Nelielais, senatnīgais koka dievnams šajā dienā ar pūlēm uzņēma visus dievlūdzējus, kuri bija ieradušies godināt svētos apustuļus. Daudziem nācās lūgties zem klajām debesīm, ko atļāva saulainais laiks. Krusta gājiena laikā Valdnieks Bīskaps slacīja dievlūdzējus ar svētīto ūdeni. Aizlūguma noslēgumā Bīskaps Aleksandrs nolasīja lūgšanu svētajiem apustuļiem Pēterim un Pāvilam. Pēc aizlūguma Bīskaps vērsās pie ticīgajiem ar sprediķi, kurā apsveica baznīcas pārzini, draudzes padomi un dievlūdzējus dievnama altārsvētkos, dievgaldniekus ar Svētā vakarēdiena saņemšanu, šodien godājamo svēto vārda nesējus – Eņģeļa dienā un visus klātesošos ar Pētera-Pāvila gavēņa nobeigumu.