23.janvāris / 2024

Marts 2024

2. sestdiena                           Dievišķā liturģija                  9.00

2. sestdiena                       Visnakts dievkalpojums              14.50

3. svētdiena                           Dievišķā liturģija                  9.00

3. svētdiena                            Aizlūgums    

 

9. sestdiena      Dievišķā liturģija. Vispasaules mirušo piemiņa    9.00

9. sestdiena                  Visnakts dievkalpojums             14.50

10. svētdiena                         Dievišķā liturģija                  9.00

10. svētdiena                           Aizlūgums 

 

16. sestdiena                         Dievišķā liturģija                   9.00

16. sestdiena                  Visnakts dievkalpojums            14.50

17. svētdiena          Dievišķā liturģija. Piedošanas svētdiena        9.00

17. svētdiena                            Aizlūgums 

 

18. pirmdiena  Krētas Andreja Lielā grēku nožēlas kanona lasīšana  14:50

19. otrdiena    Krētas Andreja Lielā grēku nožēlas kanona lasīšana  14:50

20. trešdiena   Krētas Andreja Lielā grēku nožēlas kanona lasīšana  14.50

21. ceturtdiena Krētas Andreja Lielā grēku nožēlas kanona lasīšana  14.50

22. piektdiena       Iepriekšiesvētīto Dāvanu Dievišķā liturģija       9.00

23. sestdiena                          Dievišķā liturģija                  9.00

23. sestdiena                Visnakts dievkalpojums                14.50

24. svētdiena                         Dievišķā liturģija                     9.00

24. svētdiena                       Pasija                          14.50

 

29. piektdiena      Iepriekšiesvētīto Dāvanu Dievišķā liturģija         9.00

30. sestdiena            Dievišķā liturģija. Mirušo piemiņa                    9.00

30. sestdiena                  Visnakts dievkalpojums               14.50

31. svētdiena                           Dievišķā liturģija                   9.00

31.  svētdiena                       Pasija                          14.50