23.janvāris / 2024

Februāris 2024

3. sestdiena                                    Dievišķā liturģija                                                    9.00

3. sestdiena                                  Visnakts dievkalpojums                                  14.50

4. svētdiena                                    Dievišķā liturģija                                                    9.00

4. svētdiena                                    Aizlūgums      

 

10. sestdiena                                  Dievišķā liturģija                                                    9.00

10. sestdiena                                Visnakts dievkalpojums                                 14.50

11. svētdiena                                  Dievišķā liturģija                                                    9.00

11. svētdiena                                   Aizlūgums 

 

14. trešdiena                                  Visnakts dievkalpojums                                 14.50                    

                                Kunga Pretīmņemšanas svētki

15. ceturtdiena                                  Dievišķā liturģija                                                9.00

17. sestdiena                                    Dievišķā liturģija                                          9.00

17. sestdiena                                Visnakts dievkalpojums                                 14.50

18. svētdiena                                  Dievišķā liturģija                                                    9.00

18. svētdiena                                    Aizlūgums 

 

24. sestdiena                                      Dievišķā liturģija                                                 9.00

24. sestdiena                                 Visnakts dievkalpojums                                 14.50

25. svētdiena                                    Dievišķā liturģija                                                   9.00

25. svētdiena                                      Aizlūgums