28.novembris / 2023

Janvāris 2024

6. sestdiena                                             Dievišķā liturģija                                 9:00

6. sestdiena                                     Visnakts dievkalpojums                                 14:50

                                                  Jēzus Kristus Piedzimšana

7. svētdiena                                           Dievišķā liturģija                                  9:00

7. svētdiena                                                Aizlūgums 

                                             

13. sestdiena                                             Dievišķā liturģija                              9:00

13. sestdiena                                     Visnakts dievkalpojums                               14:50

                                                             Kunga Apgraizīšanas svētki

14. svētdiena                                          Dievišķā liturģija                                 9:00

14. svētdiena                                                 Aizlūgums

 

18. ceturtdiena                                     Visnakts dievkalpojums                             14:50

               Dieva Parādīšanās Svētki. Jēzus Kristus Kristīšana

19. piektdiena                                            Dievišķā liturģija                               9:00

20. sestdiena                                            Dievišķā liturģija                               9:00

20. sestdiena                                       Visnakts dievkalpojums                            14:50

21. svētdiena                                            Dievišķā liturģija                                          9:00

21. svētdiena                                                Aizlūgums

 

27. sestdiena                                           Dievišķā liturģija                                9:00

27. sestdiena                                        Visnakts dievkalpojums                            14:50

28.  svētdiena                                           Dievišķā liturģija                              9:00

28.  svētdiena                                               Aizlūgums