6.aprīlis / 2023

Aprīlis 2023

1. sestdiena                  Dievišķā liturģija. Dievmātes godināšana                        9:00

1. sestdiena                                Visnakts dievkalpojums                                           14:50

2. svētdiena                                   Dievišķā liturģija                                                 9:00

2. svētdiena                                  Vakara dievkalpojums                                            14:50

6. ceturtdiena                               Visnakts dievkalpojums                                          14:50

                    Labās Vēsts Pasludināšana Jaunavai Marijai           

7. piektdiena                                     Dievišķā liturģija                                                          9:00

8. sestdiena                        Dievišķā liturģija. Lācara sestdiena                          9:00

8. sestdiena                                   Visnakts dievkalpojums                                         14:50

                                                 Kunga Ieiešana Jeruzālemē

9. svētdiena                                        Dievišķā liturģija                                           9:00

9. svētdiena                                       Vakara dievkalpojums                                       14:50

13. ceturtdiena                         Lielās ceturtdienas Dievišķā liturģija                           9:00

13.ceturtdiena                     Kristus Svēto Ciešanu 12 Evaņģēliju lasījumi                  14:50

14. piektdiena                       „Kapā guldītā Kristus tēla” iznešana                           14:50

15.  sestdiena                         Lielās Sestdienas Dievišķā liturģija                          9:00

15 . sestdiena                  Gaišā Rīta dievkalpojums. Dievišķa liturģija.   23:30

             Gaišā Kristus Augšāmcelšanās. Pasha

16.  svētdiena                                          Vakara dievkalpojums                                       14:50

21. piektdiena  Dievišķā liturģija. Dievmātes ikonas „Dzīvību nesošais Avots”   9:00

22.  sestdiena                                       Dievišķā liturģija                                          9:00

22.  sestdiena                                      Visnakts dievkalpojums                                   14:50

23. svētdiena                                       Dievišķā liturģija                                          9:00

23. svētdiena                                         Aizlūgums

25. otrdiena              Dievišķā liturģija. Radoņica. Mirušo piemiņa          9:00

29. sestdiena                                       Dievišķā liturģija                                          9:00

29.  sestdiena                                   Visnakts dievkalpojums                                      14:50

30.  svētdiena                                                  Dievišķā liturģija                                          9:00

30. svētdiena                                        Aizlūgums