22.oktobris / 2022

Rīgā noticis Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Koncils

Koncils notika Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra vadībā.

Koncila darbā piedalījās Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs, Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, LPB garīdznieki, Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera pārzine, Kristus Apskaidrošanās klostera atbildīgā māsa, Ilūkstes Dievmātes Piedzimšanas klostera pārzine, Jēkabpils Svētā Gara klostera pārzinis, delegāti no visām LPB draudzēm un Garīgā semināra pārstāvji.

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Koncils darbu sāka ar lūgšanu Kungam Jēzum Kristum, pateicoties Viņam par žēlastību pret mūsu Baznīcu, Dieva tautu un par LPB saglabāšanu ārējo maldu un kārdinājumu pastiprināšanās dienās.

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Koncilu atklāja Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs. Valdnieks Metropolīts sacīja aizkustinošu uzrunu, kurā izteica cerību uz mūsu Kunga Jēzus Kristus un Viņa Visšķīstās Mātes Vissvētītās Debesu Ķēniņienes Dievadzemdētājas nešaubīgu palīdzību šajā grūtajā laikā visiem pareizticīgajiem kristiešiem svētā svētmocekļa Jāņa, Rīgas Arhibīskapa, un visu svēto lūgšanu dēļ.

Ar ziņojumiem par aktuālajiem dienaskārtības jautājumiem uzstājās LPB Sinodes sekretārs un LPB Sinodes izglītības un katehizācijas nodaļas vadītāja virspriesteris Oļegs Peļevins un LPB Sinodes Juridiskās nodaļas vadītājs virspriesteris Nikolajs Tihomirovs.

Saskaņā ar labojumiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas likumā, kurus pēc Latvijas  Republikas prezidenta Egila Levita kungs inciatīvas pieņēma Latvijas Republikas Saeima 2022. gada 8. septembrī, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Statūtos līdz šī gada 31. oktobrim bija jāveic pieņemtajiem labojumiem atbilstošas izmaiņas. Izpildot Latvijas likumdošanu, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Koncils ar absolūtu balsu vairākumu nobalsoja par Latvijas Pareizticīgās Baznīcas likuma prasībām atbilstošu izmaiņu veikšanu LPB Statūtos.

Saskaņā ar būtisku izmaiņu pieņemšanu Likumā par Latvijas Pareizticīgo Baznīcu par LPB autokefālo statusu un sakarā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta vēstuli Svētīgākajam Patriarham Kirilam, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Koncila delegāti parakstīja vēršanos pie Svētīgākā Patriarha Kirila par LPB statusa kanonisku risinājumu.

Koncils noklausījās LPB Sinodes sekretāra LPB Sinodes izglītības un katehizācijas nodaļas vadītāja virspriestera Oļega Peļevina ziņojumu par Latvijas Pareizticīgās Baznīcas darbu ar bērniem un jauniešiem starpkoncilu laikā un LPB Sinodes Sociālās nodaļas vadītāja virspriestera Borisa Bakumento ziņojumu par Sociālās nodaļas darbu starpkoncilu laikā.

LPB Sinodes Izglītības un katehizācijas nodaļas un Sociālās nodaļas darbs vienbalsīgi tika atzīts par apmierinošu.

Noslēguma uzrunā Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs atgādināja visiem klātesošajiem par to, cik nepieciešama katrai dvēselei, īpaši mūsu grūtajā laikā, uzmanīga un dziļa pastāvīga lūgšana un savstarpēja kristīga mīlestība.

Tika nodziedāta “Mūžīga piemiņa” visiem starpkoncilu periodā mirušajiem LPB svētkalpotājiem.

Koncils noslēdzās ar kopīgi nodziedātu lūgšanu “Patiesi pienākas”.

Koncils noritēja brālīgas mīlestības un vienotības atmosfērā.

Koncila noslēgumā pie ieejas Visu svēto baznīcā tika uzņemta kopīga fotogrāfija. Delegātiem no citām pilsētām tika piedāvātas pusdienas.

 
LPB preses dienests