15.septembris / 2022

Par grozījumiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas likumā

8. septembrī pēc Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita kunga iniciatīvas Latvijas Republikas Saeima veica grozījumus Latvijas Pareizticīgās Baznīcas likumā. Šim lēmumam ir juridisks raksturs, un pieņemtās izmaiņas attiecas uz Baznīcas juridisko statusu. Valsts ir noteikusi mūsu Baznīcas autokefālijas statusu. Valsts noteikusi, ka Latvijas Pareizticīgā Baznīca ir juridiski neatkarīga no jebkura baznīcas centra, kas atrodas ārpus Latvijas, uzturot garīgu, lūgšanu un liturģisko kopību ar visām pasaules kanoniskajām Pareizticīgajām Baznīcām. Statusa maiņa nemaina pareizticīgo ticību, dogmas, Baznīcas liturģisko dzīvi, kalendāra stilu, sakrālo liturģisko valodu, rituālus, tradīcijas un iekšējo baznīcas dzīvi.
 

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode ar mīlestību aicina garīdzniekus un lajus saglabāt miermīlīgu garīgo noskaņojumu, uzturēt mūsu Baznīcas vienotību, stingri ievērojot mūsu Latvijas valsts likumus. Dzīvojot garīgā un lūgšanu vienotībā ar visu pareizticīgo pasauli, saglabāsim mūsu ticības šķīstību un stiprināsim Svēto Pareizticību Latvijas zemē. Mēs lūdzam visus ticīgos cītīgi un sirsnīgi lūgties par mūsu Svēto Baznīcu, lai Žēlsirdīgais Kungs to sargā mierā un labklājībā.
 
LPB preses dienests.