23.aprīlis / 2022

Jeruzālemē nonākusi Svētītā Uguns

Par Svētītās Uguns nonākšanu:

Apmēram desmitos no rīta Lielajā Sestdienā tiek nodzēstas visas eļļas lampas un sveces plašajā Kunga Augšāmcelšanās baznīcas kompleksā, pēc neilga laika notiek rūpīga Kuvuklijas apskate, kurā atrodas Kunga kaps. Apm. plkst. 13:30-13:40 ieeja tiek aizzīmogota ar speciālu maisījumu no medus un vaska, simbolizējot to zīmogu, kuru Pestītāja Kapam pielika jūdu pirmsvētnieki. Zīmogs no Kuvuklijas ieejas durvīm tiek noņemts tikai pirms Svētīgākā Jeruzālemes Patriarha ieiešanas tajā.

Svētītās Uguns sagaidīšana iedalāma trīs daļās: Krusta gājiens, Jeruzālemes Patriarha ieiešana Kunga Kapa Kuvuklijā, Patriarha lūgšana par Svētītās Uguns nonākšanu. Absolūtā klusumā Baznīcā negaidīti sāk parādīties gaišzili un balti uguns uzliesmojumi. Uz Kunga Kapa brīnumainā veidā aizdegas sveces, bet dievnamā – nodzēstās eļļas lampas un gaismekļi. 

Svētītā Uguns iedegās pēc Jeruzālemes Patriarha Teofila III (143. Jeruzālemes Patriarha) lūgšanas par brīnuma sūtīšanu. Svētītā Uguns parādījās Kuvuklijā – kapelā baznīcas iekšienē virs akmens plāksnes, zem kuras atdusējās no Krusta noņemtās Jēzus Kristus miesas.

Patriarhs Teofils III atradās Kuvuklijā bez jebkādiem līdzekļiem uguns iegūšanai mākslīgā ceļā. Kad brīnums notika, viņš no Svētītās Uguns aizdedza sveces, un svētīja ar tām baznīcā esošos svētkalpotājus.

Svētītā Uguns katru gadu nonāk Lielajā Sestdienā, pareizticīgo Pashas priekšvakarā, Kunga Kapa baznīcā Jeruzālemē. Pēc sena nostāsta ikgadējā noslēpumainā Svētītās Uguns iedegšanās Svētajā Zemē ir Dieva žēlastības zīme, kas vēstī par Dieva gādību un dāvā ticīgajiem cerību, ka Dievs vēl uz gadu pagarina pasaules esamību.

LPB preses dienests,
pēc plašsaziņas līdzekļu materiāliem.