6.aprīlis / 2022

Informācija par Latvijas Pareizticīgo Baznīcu bēgļiem, kuri ierodas Latvijā

Kungā mīļotie brāļi un māsas, kuri Latvijā ierodas no Ukrainas!
Ar dziļām sāpēm mēs uzņēmām ziņu par agresiju un karu Ukrainā.

Otrā pasaules kara gados un okupācijas gados Latvijas iedzīvotājiem nācās pārdzīvot daudz no tā, kas šodien jāpārdzīvo jums.  Nācās steigā pamest savas mājas, reizēm pat nerodot iespēju paņemt līdzi pašu nepieciešamāko. Arī mūsu ģimenes toreiz izšķīra visbaisākā nelaime – karš...

Mēs patiesi saprotam jūs bēdas, vēlamies atvieglot jūsu ciešanas un dalāmies ar jums jūsu sāpēs.

Latvijas pareizticīgie jums piedāvā garīgo atbalstu, viesmīlīgu uzņemšanu un savu patieso mīlestību.  

ALEKSANDRS,
Rīgas un visas Latvijas Metropolīts
 
PAR LATVIJAS PAREIZTICĪGĀS BAZNĪCAS AUTONOMIJU

Latvijas Pareizticīgajai Baznīcai ir autonomijas statuss un tā bauda lielu autoritāti Latvijas sabiedrībā, kas apliecina dziļu Latvijas Valsts cieņu pret mšu Baznīcu un tās Vadītāju Visaugstisvētīto Rīgas un visas Latvijas Metropolītu Aleksandru.

Mūsu Baznīcu veido divas eparhijas – Rīgas un Daugavpils-Rēzeknes, tajā ir 128 draudzes, viens vīriešu un divi sieviešu klosteri.

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Virsgani – Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs, Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs.

Svētā Pareizticība Latvijā ienākusi jau pirms XII gadsimta un kopš šiem laikiem mājo šeit pastāvīgi.

Dievkalpojumi notiek baznīcslāvu un latviešu valodās. Baznīcslāvu valoda ir sakrāla valoda, kurā jau kopš senatnes notikuši dievkalpojumi gan Ukrainā, gan Krievijā, gan arī visās slāvu zemēs, kur mājo Svētā Pareizticība.

Mūsu īpaši godājamie svētumi – Dievmātes brīnumdarošā Jakobštates ikona un svētā svētmocekļa Rīgas un Latvijas Arhibīskapa Jāņa svētās relikvijas. Mēs nedalām ļaudis pēc viņu nacionālās piederības.

Mēs gaidām jūs mūsu dievnamos kopīgai lūgšanai un vienotībai Sakramentos.
 
 
KONTAKTINFORMĀCIJA 
 
Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāle

Rīga, Brīvības bulvāris 23,

priesteris Pāvils Peļevins, tālr. +371 27083595

• Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klosteris

Rīga, Krišjāņa Barona iela 126,

tālr. +371 67294508

• Svētās Trijādības baznīca Pārdaugavā

Rīga, Meža iela 2,

priesteris Aleksandrs Ponomarenko, tālr. +371 29215379

• Dievmātes Pasludināšanas baznīca

Rīga, Gogoļa iela 9,

diakons Aleksandrs Stepaņenko, tālr. +371 29684879

• sv. Ņevas Aleksandra baznīca

Rīga, Brīvības iela 56,

virspriesteris Pāvils Kušnarjovs, tālr. +371 20217992

• Erceņģeļa Mihaila baznīca

Rīga, Maskavas iela 170,

virspriesteris Igors Ozerovs, tālr. +371 29142940

• Visu svēto baznīca

Rīga, Katoļu iela 10A,

igumens Makārijs (Kirilovs), tālr. +371 29606447

• Jelgavas svēto Simeona un Annas katedrāle

Jelgava, Raiņa iela 5,

virspriesteris Aleksandrs Razdaibeda, tālr. +371 22156241

• Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosteris

Jēkabpils, Brīvības iela 202,

igumens Makārijs (Kirilovs), tālr. +371 29606447

• Venstspils svētītāja Nikolaja baznīca

Ventspils, Plosta iela 10,

virspriesteris Vadims Demčenko, tālr. +371 29528263

• Liepājas sv. Ņevas Aleksandra baznīca

Liepāja, Ūliha iela 61,

virspriesteris Igors Trofimovs, tālr. +371 29489979