23.oktobris / 2021

No Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes

1)    Visi dievkalpojumi notiek saskaņā ar klosteru un draudžu dievkalpojumu sarakstiem.

2)    Baznīcas tiek atvērtas ne agrāk kā 6:00 no rīta un tiek slēgtas ne vēlāk kā 19:00.

3)    Pieļaujams tikai individuāls dievnamu apmeklējums.

4)    Dievkalpojuma laikā baznīcā drīkst ieiet tikai individuāli vai ģimenes locekļi (viena mājsaimniecība), ne vairāk kā uz 10-15 minūtēm – palūgties, nolikt sveces, pasūtīt aizlūgumus: pieminēšanu Liturģijā, aizlūgumu, panihidu, 40 dienu aizlūgumu.

5)    Grēksūdze un Svētā Vakarēdiena saņemšana notiek individuāli svētdienās un svētku dienās līdz plkst. 11:00 dienā.

6)    Kristības, laulības un izvadīšana notiek, ievērojot noteiktos ierobežojumus.

7)    Baznīcā nepieciešams ievērot distanci un lietot pareizi uzliktu sejas aizsargmasku (maskai jānosedz deguns un zods). Dievnamā vienam dievlūdzējam jāparedz ne mazāk kā 15 m. Dievnamā VIENLAIKUS var atrasties ne vairāk kā 20 % no kopējā dievlūdzēju skaita.

8)    Lūdzam būt savaldīgiem un iecietīgiem, un ievērot baznīcas darbinieku norādījumus.

9)    Aicinām visus uz grēku nožēlu, pastiprināt savas ikdienas lūgšanas, ar kvēlu lūgšanu vērsties pie Kunga un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus par postošās sērgas pārtraukšanu, lai ikviens no mums būtu vesels un dzīvotu «mierā un mīlestībā».

10)  Ieklausīsimies medicīnas un veselības aprūpes darbinieku aicinājumos.

LPB Sinode