4.aprīlis / 2020

LPB preses dienesta paziņojums

Sakarā ar to lūdzam pareizticīgos kristiešus būt īpaši piesardzīgiem un atcerēties, ka slimība var noritēt arī bez simptomiem, vienlaikus tomēr radot draudus apkārtējiem.  Tos, kuri izjūt vājumu, nespēku, lūdzam neapmeklēt dievnamus, jo tās var būt pirmās saslimšanas pazīmes. Lūdzam palikt mājās arī padzīvojušus cilvēkus un cilvēkus ar hroniskām saslimšanām.

Atgādinām, ka Latvijas Pareizticīgā Baznīca ir organizējusi dievkalpojumu tiešraižu translācijas interneta vidē. Lūdzam jauniešus nodrošināt saviem gados vecākajiem tuviniekiem iespēju piekļuvei datoram vai citām ierīcēm, kurās iespējams vērot šīs translācijas.

Tāpat atgādinām, ka kalpotāji un baznīcu personāls nodrošina iespēju vienlaikus atrasties dievnamā tādam cilvēku skaitam, kas atbilst noteiktajam sociālās distancēšanās ierobežojumam 2 metru attālumā.

Grēksūdzes un Svēto Kristus Dāvanu saņemšanas Sakramenti pareizticīgo dievnamos notiek individuāli, līdz plkst. 12 dienā.

LPB preses dienests