14.marts / 2020

Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra aicinājums pareizticīgo kristiešu draudzei

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Virsgani un Sinode šajā trauksmainajā laikā, kad daudzās pasaules valstīs, un tostarp arī Latvijā, izplatījusies koronavīrusa infekcija, pastiprināti lūdzas par epidēmijas pārtraukšanu un saslimušo dziedināšanu.

Mēs lūdzamies, lai Kunga priekšā ir svētīts ārstu, visa medicīnas personāla un volontieru darbs, kuri izstrādā un īsteno medicīniskos un profilaktiskos pasākumus, kas vērsti uz palīdzības sniegšanu slimajiem un turpmākas slimības izplatīšanās ierobežošanu.

Svētā Pareizticīgā Baznīca turpina savu pestījošo kalpošanu, neliedzot nevienam garīgo aprūpi un pilnvērtīgu līdzdalību Tās Sakramentos.

Kungs pieļāvis šai nelaimei notikt Lielā gavēņa laikā, kad Svētā Pareizticīgā Baznīca ikvienu cilvēku aicina uz grēku nožēlu.

Mums nepieciešams apzināties, ka šo sabiedrību skarošo nelaimju patiesais iemesls ir cilvēciskie grēki.

Tikai personīga un vispārēja visas tautas nožēla, sekojot Vecās Derības sabiedrības un Svētās Pareizticīgās Baznīcas piemēram, ir nepieciešamais priekšnoteikums lūgšanai Dievam par atbrīvošanu no slimībām un bēdām.

Pienesīsim patiesu grēku nožēlu un pastiprināsim savas lūgšanas.

Mēs aicinām garīdzniekus, mūku kārtai piederīgos, ticīgos lajus pastiprināt savas lūgšanas Kungam Dievam, mūsu Visšķīstajai Valdniecei Dievadzemdētājai, Erceņģelim Mihailam un citiem bezmiesīgajiem debesu spēkiem, svētajam lielmoceklim un dziedinātājam Panteleimonam, svētītājam un brīnumdarītājam Nikolajam, svētītājam Spiridonam, Trimifuntas brīnumdarītājam, svētmoceklim Rīgas Jānim, jaunmocekļiem un apliecinātājiem, svētajiem aizbildņiem Dieva priekšā un mocekļiem par šīs bīstamās slimības pārtraukšanos, kas apdraud daudzu cilvēku veselību un visu mūsu Latvijas valsti.

Virsgani un Sinode svētī garīdzniekus svētdien, 22. martā, visos Latvijas pareizticīgo dievnamos kalpot aizlūgumu “Postošas sērgas un nāvējošas slimības laikā”, kura kalpošanas kārtība atrodama Lielajos trebņikos (dievkalpojumu kārtības grāmatā), gan vecajos, gan jaunajos izdevumos.

Svētījam svētkalpotājus un lajus šo aizlūgumu kalpot arī citās dienās līdz epidēmijas pārtraukšanās brīdim. Lajiem svētām arī mājas apstākļos lūgties šo kanonu. 

Mēs aicinām ticīgos būt savaldīgiem, saglabāt skaidru prātu un mieru, ko dāvā lūgšana, atgādinām, ka ticīgam cilvēkam neklājas padoties panikai un bailēm, bet paļauties uz Dieva gribu un žēlsirdību, jo ikviena cilvēka dzīvība ir Viņa Debesu Tēva rokās.

Vienlaikus atgādinām, ka nav pieļaujami vieglprātīgi attiekties pret koronavīrusa infekciju, neievērot ārstu ieteikumus, ignorēt profilaktiskos pasākumus, pakļaujot inficēšanās briesmām sevi un apkārtējos.

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode aicina stingri ievērot un īstenot profilaktiskos un sanitāri higiēniskos noteikumus draudzēs un klosteros, kurus rekomendē Veselības ministrija, Slimību profilakses un kontroles centrs un citas Latvijas Republikas institūcijas. https://spkc.gov.lv/lv/

Personām ar infekciju saslimšanas pazīmēm vai kurām ir bijuši kontakti ar saslimušajiem, jāaturas no dievnamu apmeklējuma. Šiem cilvēkiem uzcītīgāk jālūdzas mājās.

Mūsu baznīcu kalpotājiem regulāri jāturpina izmantot dezinficējošos šķīdumus, dezinficējot ikonu kiotus un krustus, kurus skūpsta un godina ticīgie, izmantot vienreizējās glāzītes šķidruma uzņemšanā pēc Svētā Vakarēdiena.

Lūdzam visus sekot Latvijas Ārlietu ministrijas prasībām un atturēties no noteiktu valstu apmeklēšanas. Tos, kuri atbraukuši no epidēmijas skartajām valstīm, lūdzam ievērot karantīnu.

Dievnami būs atvērti un dievkalpojumi notiks atbilstoši Baznīcas Nolikumam. Katram ticīgajam, apmeklējot baznīcu, pašam jāizlemj, vai viņš ar sirsnīgu lūgšanu, bijīgu mīlestību, dziļu ticību, ar lielu cerību un bez šaubīšanās skūpstīs ikonas, krustu un citus svētumus, kā tas parasti tiek darīts, vai tikai palūgsies to priekšā.

Lai Visžēlīgais Kungs sargā jūs un visus mūs, dārgie brāļi un māsas, mierā, garīgā priekā, labā veselībā un labklājībā. Visšķīstās Debesu Ķēniņienes patvērums, svētā svētmocekļa Rīgas Arhibīskapa Jāņa un visu glābjošā Dievišķā svētība, kas dziedē vārgstošos un piepilda izsīkušos, un visu uzvarošais Godājamā un Dzīvudarošā Kunga Krusta spēks lai pasargā mūs no slimībām, bēdām un nelaimēm.

 

Kunga mīlestībā

Dieva žēlastībā

Aleksandrs,

Rīgas un visas Latvijas Metropolīts.