11.marts / 2020

Aprīlis 2020

 

 

16. ceturtdiena                         Lielās ceturtdienas Dievišķā liturģija                            

16.ceturtdiena                     Kristus Svēto Ciešanu 12 Evaņģēliju lasījumi                  

17. piektdiena                           „Kapā guldītā Kristus tēla” iznešana                            

18. sestdiena                          Lielās sestdienas Dievišķā liturģija                              

 

 

19. svētidena                                          Dievišķa liturģija.       

19. svētidena                                          Vakara dievkalpojums                                        

 

24. piektdiena  Dievišķā liturģija. Dievmātes ikonas „Dzīvību nesošais Avots”    

25. sestdiena                                        Dievišķā liturģija                                              

25. sestdiena                                      Visnakts dievkalpojums                                    

26. svētdiena                                         Dievišķā liturģija                                              

26. svētdiena                                                Akafists                                                      

 

28. otrdiena                                          Dievišķā liturģija                                               

                                                                    Radoņica. Mirušo piemiņa