1.janvāris / 2020

Vakara dievkalpojums un aizlūgums jaunā gada.

31. decembrī, aizejošā 2019. gada pēdējā dienā, svētā mocekļa Bonifātija piemiņas dienas priekšvakarā, Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, Rīgas eparhijas vikāram, kalpoja Vakara dievkalpojumu un aizlūgumu Jaunā gada priekšvakarā Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Virsganiem līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Rīgas eparhijas sekretārs virspriesteris Oļegs Peļevins, Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klostera pārzinis igumens Makārijs (Kirilovs)  un Rīgas prāvestības garīdznieki. Dievkalpojumā lūdzās Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera igumene Magdalēna (Polin) ar klostera māsām. Desmitiem pareizticīgo rīdzinieku no visas pilsētas pulcējās uz svētku dievkalpojumu, lai pateiktos Kungam par aizvadīto gadu un iesāktu ar lūgšanu jauno Dieva svētības gadu.

Pēc pateicības aizlūguma Visaugstisvētītais Valdnieks Aleksandrs vērsās pie visiem klātesošajiem ar sprediķi. Savā sprediķī Valdnieks Metropolīts uzsvēra: “...mūsu Kungs Jēzus Kristus atstāja mums lielu dāvanu – Savu Svēto Baznīcu, kura mums ir jāsaglabā. Baznīcas saglabāšana ir iespējama tikai vienotībā. Ja mūsu visu sirdīs būs mīlestība vienam pret otru, saskaņa un gatavība savstarpējam atbalstam, tad nekādi ārēji pārbaudījumi mūs nespēs biedēt...” Sprediķa noslēgumā Valdnieks apsveica visus jaunajā gadā, novēlēja jaunajā gadā miesas un gara spēku, neizsīkstošu Dieva palīdzību visās labajās iecerēs.

LPB preses dienests