20.maijs / 2019

Rīgas eparhijas svētdienas skolu salidojums Rīgā

Svētkalpotāju, pedagogu un audzēkņu tikšanās notika Rīgas Anniņmuižas vidusskolā.

Uz tikšanos ieradās Visaugstisvētītais Valdnieks Metropolīts, kuru pie ieejas sagaidīja skolas direktore Tatjana Pulle un tautas tērpos saposušies bērni. Direktore Viņa Eminencei pasniedza rožu pušķi, bet bērni – sālsmaizi.

Pēc kopīgas lūgšanas un tradicionālajiem Kristus Augšāmcelšanās svētku sveicieniem, kas izskanēja dažādās valodās, skolas radošais kolektīvs “Vesņanka” priecēja klātesošos ar folkloras priekšnesumu. Šī brīnišķīgā kolektīva vadītāja ir Anniņmuižas vidusskolas skolotāja Inna Mickeviča.

Pēc tam klātesošos uzrunāja Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs. Valdnieks, kurš agrāk strādājis skolā par skolotāju, nolasīja klātesošajiem lekciju par patieso un šķietamo brīvību, minot daudzus piemērus no savas pedagoģiskās pieredzes. Valdnieks Metropolīts daudz runāja par ticību, dievbijību un izglītību, un to pretstatiem – ateistisko neticību, nekulturālumu un necieņu. Rīgas eparhijas svētdienas skolu audzēkņi Valdnieku klausījās ar patiesu uzmanību, jo Valdošā Virsgana minētie piemēri bija interesanti, spilgti un dzīvīgi, balstīti literatūrā un folklorā, demonstrējot dziļas zināšanas visdažādākajās reliģijas, zinātnes, kultūras un sociālajās jomās. Lekcijas noslēgumā Valdnieks Metropolīts atbildēja uz klātesošo jautājumiem.

LPB Sinodes izglītības un katehizācijas nodaļas vadītājs virspriesteris Oļegs Peļevins uzstājās ar priekšlikumu izveidot Rīgas eparhijas svētdienas skolu apvienību un lūdza Visaugstisvētīto Valdnieku kļūt par šīs apvienības goda priekšsēdētāju. Tika izveidota svētdienas skolu apvienības struktūra, izvēlētas atbildīgās personas, pie tam zālē atradās brīvprātīgie, kuri vēlējās par slavu Dievam strādāt garīgās izglītības un bērnu audzināšanas Svētajā Pareizticībā druvā.

Tikšanās, kura ilga vairākas stundas, aizritēja vienā elpas vilcienā. Svētdienas skolu audzēkņi pavēstīja Viņa Eminencei par savu vēlmi tikties ar Valdnieku vēlreiz. Valdošais Virsgans svētīja svētdienas skolu pasniedzējus un audzēkņus, pasniedzot katram pieaugušajam un katram bērnam piemiņas atklātnītes-ikonas, kuras jau savlaicīgi bija sagatavotas uz šo Kristus Augšāmcelšanās laika tikšanos.

LPB preses dienests