4.janvāris / 2019

Aizlūgums jaunā gada

31. decembrī, aizejošā 2018. gada pēdējā dienā, svētā mocekļa Bonifātija piemiņas dienas priekšvakarā, Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Augstisvētītajam Daugavpils un Rēzeknes Bīskapam Aleksandram un Augstisvētītajam Jelgavas Bīskapam Jānim, Rīgas eparhijas vikāram, kalpoja Vakara dievkalpojumu un aizlūgumu Jaunā gada priekšvakarā Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Virsganiem līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks un Rīgas prāvestības garīdznieki. Dievkalpojumā lūdzās Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera igumene Magdalēna (Polin) ar klostera māsām. Desmitiem pareizticīgo rīdzinieku no visas pilsētas pulcējās uz svētku dievkalpojumu, lai pateiktos Kungam par aizvadīto gadu un iesāktu ar lūgšanu jauno Dieva svētības gadu.

Pēc pateicības aizlūguma Visaugstisvētītais Valdnieks Aleksandrs vērsās pie visiem klātesošajiem ar sprediķi. Valdnieks uzsvēra, ka Kungam vienmēr jāpateicas gan par bēdām, gan priekiem, jo bez tiem cilvēks savu dzīvi nodzīvot nespēj. “Pienesīsim ik dienas savas lūgšanas Kungam Dievam”, - aicināja Visaugstisvētītais Valdnieks, - “lai Viņš dāvā Savu bagātīgo un neizsakāmo žēlastību mūs Dieva sargātajai Latvijas valstij un visiem mums”. Sprediķa noslēgumā Valdnieks apsveica visus jaunajā gadā, novēlēja jaunajā gadā miesas un gara spēku, neizsīkstošu Dieva palīdzību visās labajās iecerēs.