13.oktobris / 2018

Vissvētās Dievadzemdētājas Kurskas ikona «Zīme».

Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību visa Latvijas Pareizticīgā Baznīca sagaidīja diženu pasaules mēroga svētumu: Dievmātes brīnumdarošo Kurskas Uz saknēm atrasto ikonu «Zīme».

Dievmātes brīnumdarošā Kurskas Uz saknēm atrastā ikona ir viens no godātākajiem Krievu Aizrobežu Pareizticīgās Baznīcas svētumiem. Tās pastāvīgā atrašanās vieta – Dievmātes ikonas «Zīme» Sinodālā katedrāle Ņujorkā, Amerikas Savienotajās Valstīs. Ar Svētīgākā Maskavas un visas Krievzemes Patriarha Kirila un KĀPB Vadītāja Visaugstisvētītā Austrumamerikas un Ņujorkas Metropolīta Ilariona svētību un Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra gādību ikona no 5. līdz 10. oktobrim atradās Rīgā, Latvijas Republikas galvaspilsētā.

5. oktobrī ikona ieradās Rīgā, to pavadīja delegācija Manhetenas bīskapa Nikolaja, KĀPB Austrumamerikas eparhijas vikārs. Lidostā brīnumdarošo ikonu sagaidīja: Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs, Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas eparhijas vikārs, Rīgas prāvestības garīdznieki, prese. Pirmais aizlūgums uz Latvijas zemes pie svētās ikonas tika nokalpots Rīgas lidostas VIP zālē. Pēc tam ikona tika nogādāta Kristus Piedzimšanas katedrālē. Svinīgi sagaidītais svētums simtiem cilvēku lielā krusta gājienā tika apnests ap katedrāli, pēc tam tika ienests katedrālē, kur notika aizlūgums un pēc tam – Visnakts dievkalpojums.  

6. oktobrī Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, LPB Rīgas eparhijas vikārs, kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.  Dievišķās liturģijas laikā altārī lūdzās Augstisvētītais Manhetenas Bīskaps Nikolajs, Austrumamerikas eparhijas vikārs, Dievmātes Kurskas Uz Saknēm atrastās ikonas «Zīme» sargātājs. Dievišķajā liturģijā vairākas ektēnijas izskanēja latviešu valodā, bet ticības simbols un Kunga lūgšana “Mūsu Tēvs” tika nodziedāti latviešu un baznīcslāvu valodā. Trīskāršajā ektēnijā izskanēja īpaši lūgumi par Svētās Pareizticības vienotību un lūgumi par mieru Ukrainā.

6. oktobrī Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, kuram līdzkalpoja Augstisvētītais Manhetenas Bīskaps Nikolajs, Austrumamerikas eparhijas vikārs, Kurskas Uz saknēm atrastās ikonas «Zīme» sargātājs, Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs un Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, LPB Rīgas eparhijas vikārs, kalpoja Visnakts dievkalpojumu Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē. Dievkalpojumā dziedāja katedrāles koris. Visnakts dievkalpojuma laikā vairākus uzsaukumus Augstisvētītais Bīskaps Nikolajs sacīja angļu valodā.  Visnakts dievkalpojuma noslēgumā garīdznieki pie brīnumdarošā ikonas nodziedāja svētku tropāru, kondaku un augstiteikšanu. Pēc tam Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs vērsās pie dievlūdzējiem ar sprediķi, kurā izteica pateicību Svētīgākajam Maskavas un visas Krievzemes Patriarham Kirilam un Visaugstisvētītajam Austrumamerikas un Ņujorkas Metropolītam Ilarionam, Krievu Aizrobežu Baznīcas Vadītājam,, par viņu svētību Dievmātes brīnumdarošās Kurskas Uz saknēm atrastās ikonas «Zīme» ceļam uz Rīgu.

7. oktobrī Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, kuram līdzkalpoja Augstisvētītais Manhetenas bīskaps Nikolajs, Austrumamerikas eparhijas vikārs, Kurskas Uz saknēm atrastās ikonas «Zīme» sargātājs, Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs un Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, LPB Rīgas eparhijas vikārs, kalpoja Dievišķo liturģiju Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē. Dievkalpojumā dziedāja divi kori – apvienotais Rīgas pareizticīgo baznīcu koris reģentes Natālijas Mudrajas vadībā un speciāli ielūgtais Rīgas Skolēnu pils jauniešu koris «Akkolada» Oksanas Čerkasovas vadībā. Dievišķās liturģijas noslēgumā garīdznieki nodziedāja svētku tropāru, kondaku u augstiteikšanu pie brīnumdarošās ikonas. Pēc tam Visaugstisvētītais Valdnieks vērsās pie dievlūdzējiem ar sprediķi, vēlreiz izsakot pateicību Svētīgākajam Maskavas un visas Krievzemes Patriarham Kirilam un Visaugstisvētītajam Austrumamerikas un Ņujorkas Metropolītam Ilarionam, Krievu Aizrobežu Baznīcas Vadītājam par viņu svētību atvest Dievmātes brīnumdarošo Kurskas Uz saknēm atrasto ikonu «Zīme» uz Rīgu. Tāpat Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs izteica atzinību par veikto darbu ikonas atvešanā Augstisvētītajam Manhetenas Bīskapam Nikolajam, Kurskas Uz saknēm atrastās ikonas sargātājam, un uzdāvināja viņam svētā svētmocekļa Rīgas Jāņa ikonu ar relikviju daļiņu un svēto panagiju ar Debesu Ķēniņienes attēlu. Atbildes uzrunā Augstisvētītais Bīskaps Nikolajs no sirds pateicās Valdniekam Metropolītam un visai Latvijas Pareizticīgajai Baznīcai par silto un viesmīlīgo uzņemšanu un pasniedza atbildes dāvanas: svētā Šanhajas Jāņa ikonu, kā arī Krievzemes jaunmocekļu ikonas, kas tika uzdāvinātas trijiem mūsu Baznīcas Virsganiem.

7. oktobrī, sirdsskaidrā Radoņežas Sergija piemiņas dienas priekšvakarā, Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē pie Dievmātes brīnumdarošās Kurskas Uz saknēm atrastās ikonas «Zīme» tika kalpots nolikumā paredzētais Visnakts dievkalpojums. 

8. oktobrī, sirdsskaidrā Radoņežas Sergija piemiņas dienā, Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs un Augstisvētītie Valdnieki: Manhetenas bīskaps Nikolajs, Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs, Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs, un Latvijas Pareizticīgās Baznīcas garīdznieki Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klosterī svinīgi sagaidīja Dievmātes Kurskas Uz saknēm atrasto ikonu «Zīme». No klostera vārtiem Kurskas Uz saknēm atrastā ikona krusta gājienā tika iznesta cauri klostera teritorijai, pēc tam ienesta klostera sirdssk. Radoņežas Sergija baznīcā, kur notika Dievišķā liturģija Virsganu vadībā. Trīskāršajā ektēnijā izskanēja īpaši lūgumi par Svētās Pareizticības vienotību un mieru Ukrainā. Dievišķās liturģijas noslēgumā tika kalpots aizlūgums, kura noslēgumā Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs sacīja sprediķi, tā noslēgumā igumene Magdalēna (Polin) klostera māsu vārdā apsveica Viņa Eminenci svētkos un pateicās viņam par veikto dievkalpojumu un pastāvīgo gādību par klostera vajadzībām. Igumene pateicās arī Augstisvētītajam Manhetenas bīskapam Nikolajam par iespēju atnest ikonu uz klosteri, un pasniedza viņam un viņa pavadošajām personām piemiņas dāvanas. Vairāku stundu laikā brīnumdarošo ikonu godināja daudzi jo daudzi ticīgie.

8. oktobrī plkst. 13 Dievmātes Kurskas Uz saknēm atrastā ikona svinīgi tika nogādāta Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē, kur to ar nepacietību gaidīja neskaitāmi svētceļnieki un ticīgie. Šīs pašas dienas vakarā Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē tika kalpots nolikumā paredzētais Visnakts dievkalpojums. 

9. oktobrī plkst. 14:00 Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs pie Dievmātes brīnumdarošās Kurskas Uz saknēm atrastās ikonas «Zīme» kalpoja aizlūgumu pēc senās kārtas. Šo dievkalpojuma kārtu sastādījis ievērojamais viduslaiku rakstnieks Pahomijs Logofēts, kurš dzīvoja XV gadsimtā. Pēc tautības serbs, viņš dzīvoja Svētajā Atona kalnā, vēlāk – Krievzemē. Šo kārtu viņš veidojis par godu Dievmātes Kurskas Uz saknēm atrastās ikonas «Zīme» svētkiem. Zīmeņu dziedājumā dziedāja Rīgas Garīgā semināra koris lasītāja Sergija Čudova, Rīgas Garīgā semināra pasniedzēja, vadībā. Lai šis dievkalpojums varētu notikt, bija nepieciešams ieguldīt daudz darba: ar Valdnieka Metropolīta svētību koris apguva jaunus, agrāk nezināmus dziedājumus, tika atšifrēti zīmeņu dziedājumu pieraksti. Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs izteica cerību, ka aizlūgums pēc senās kārtas ticīgajiem patika, un ka no šī laika šim iesākumam būs turpinājums un tas kļūs par labu tradīciju mūsu pareizticīgo dievnamos. Šīs pašas dienas vakarā Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē tika kalpots nolikumā paredzētais Visnakts dievkalpojums. 

10. oktobrī visa Latvijas Pareizticīgā Baznīca pavadīja Dievmātes Kurskas Uz saknēm atrasto ikonu «Zīme» uz tās pastāvīgo atrašanās vietu Dievmātes ikonas «Zīme» Sinodālajā katedrālē Ņujorkā, Amerikas Savienotajās Valstīs. Plkst. 6 no rīta Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē tika kalpota Dievišķā liturģija, kuru ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību kalpoja Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs. Dievišķajā liturģijā lūdzās un Svētās Kristus Dāvanas saņēma Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs. Altārī lūdzās arī Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs. Trīskāršajā ektēnijā izskanēja īpaši lūgumi par Svētās Pareizticības vienotību un mieru Ukrainā. Dievišķās liturģijas noslēgumā klērs un Latvijas Pareizticīgās Baznīcas ticīgie pēdējo reizi kalpoja aizlūgumu pirms ikonas atpakaļceļa uz ASV. Pēc tam Visaugstisvētītais Valdnieks vērsās pie dievlūdzējiem ar sprediķi, vēlreiz izsakot pateicību Svētīgākajam Maskavas un visas Krievzemes Patriarham Kirilam un Visaugstisvētītajam Austrumamerikas un Ņujorkas Metropolītam Ilarionam, Krievu Aizrobežu Baznīcas Vadītājam par viņu svētību atvest Dievmātes brīnumdarošo Kurskas Uz saknēm atrasto ikonu «Zīme» uz Rīgu. Sprediķa noslēgumā brīnumdarošā Kurskas Uz saknēm atrastā ikona «Zīme» Krusta gājienā tika apnesta apkārt katedrālei, pēc tam ar svēto tēlu tika svētīta pilsēta, valsts un ticīgie, kuri bija ieradušies pavadīt ikonu.

Rīgas un Latvijas iedzīvotāji izsaka atzinību un dziļu pateicību Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Vadītājam Visaugstisvētītajam Rīgas un visas Latvijas Metropolītam Aleksandram par svinīgo ikonas sagaidīšanu un sniegto iespēju ticīgajiem lūgties pie godājamās Dievmātes Kurskas Uz saknēm atrastās ikonas «Zīme» un godināt ievērojamo pasaules mēroga svētumu.

Visas dienas, kamēr svētā ikona atradās Rīgā, pie tās tika kalpoti dievkalpojumi un aizlūgumi. Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinode, sagaidot ikonas ierašanos, izdeva brošūras latviešu un krievu valodā ar vēstījumu par ikonu un lūgšanām tai, kā arī bija iespējams iegādāties dažāda izmēra Dievmātes Kurskas Uz saknēm atrastās ikonas «Zīme».  Šajās dienās pie Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles bija sastopami simtiem cilvēku: katedrālē un ārpus tās aizvijās rinda, kuru veidoja ļaudis, kas vēlējās godināt brīnumdarošo Dievmātes Kurskas Uz saknēm atrasto ikonu «Zīme». Cilvēki turēja rokās nelielas ikoniņas, cerībā pielikt tās pie brīnumdarošā tēla un pēc tam aiznest mājās lūgšanu piemiņai. Ticīgo cerības nebija veltīgas: visiem, kuri to vēlējās, bija iespēja godināt ikonu, pirms tam dažas stundas aizvadot rindā. Tomēr ticīgie nekurnēja, bet priecājās: viņi veica savu varoņdarbu dēļ viena mirkļa pie Dievmātes brīnumdarošās ikonas.

LPB preses dienests