18.augusts / 2018

Divdesmitais Krusta gājiens no Rīgas uz Kristus Apskaidrošanās klosteri

 

2018. gada 17. augusta rītā no Rīgas Kristus Pestītāja baznīcas sākās ikgadējais, šoreiz – jau divdesmitais, Krusta gājiens ar godājamo Dievmātes ikonu „Patiesi Pienākas”, kura ceļš veda uz Kristus Apskaidrošanās sieviešu klosteri Valgundē. Pirms Krusta gājiena sākuma plkst. 7 notika aizlūgums, kuru ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību kalpoja Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs.

Augstisvētītajam Bīskapam Jānim līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Valmieras apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Nikolajs Tihomirovs, LPB Sinodes Izglītības un katehizācijas nodaļas vadītājs mitroforais virspriesteris Oļegs Peļevins, Jēkabpils Svētā Gara klostera vīriešu klostera pārzinis, Rīgas Garīgā semināra garīgais tēvs igumens Makārijs (Kirilovs), Sinodes nodaļu vadītāji svētkalpotāju kārtā un LPB Rīgas eparhijas garīdznieki.  

Aizlūguma noslēgumā tika nolasīta lūgšana Dievmātei pie Viņas godājamās ikonas „Patiesi Pienākas”, pēc tam tika nodziedāta augstiteikšana un uzsaukts ilgu gadu vēlējums.

Savā īsajā uzrunā pirms Krusta gājiena sākšanās Bīskaps Jānis ticīgajiem Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra vārdā nodeva viņa Svētnieka svētību un novēlēja spēku un Dieva palīdzību šajā grēknožēlas gājienā.

Savas uzrunas noslēgumā Augstisvētītais Valdnieks informēja ticīgos par gaidāmo Dievmātes brīnumdarošās Kurskas-Sakņu ikonas ierašanos Latvijas galvaspilsētā, kur tā no 5. līdz 10. oktobrim atradīsies Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē.

Skanot tropāra „Patiesi Pienākas” dziedājumam, ticīgie pacēla uz saviem pleciem godājamo ikonu „Patiesi Pienākas”, un Krusta gājiens varēja sākties. Visu vairāk nekā 42 km garo grēknožēlas Krusta gājiena ceļu svētceļnieki nogāja, dziedot dažādas lūgšanas un ar cerību uz Vissvētās Dievadzemdētājas palīdzību un aizstāvību.

Krusta gājiena dalībnieku vidū bija daudz jauniešu un vecāku ar maziem bērniem. Krusta gājiens, kuru organizē Latvijas Pareizticīgā Baznīca, aicina pasargāt mūsu zemi no stihiskām nelaimēm un citām bēdām.

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas organizēto Krusta gājienu pavadīja Valsts policijas darbinieki, Rīgas, Olaines un Jelgavas pašvaldību policijas darbinieki, Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, dažādu medicīnas iestāžu darbinieki, kuri brīvprātīgā kārtā sniedza palīdzību ikvienam, kam tas bija nepieciešams, kā arī volontieri – Latvijas medicīnas augstskolu studenti.

Krusta gājienam visu ceļu sekoja autobusi un automašīnas, kurās bija iespējams atstāt mantas līdz atpūtas vietai, vai nepieciešamības gadījumā veikt kādu ceļa posmu veselības stāvokļa vai citu iemeslu dēļ. Gājienu veidoja 4 posmi ar 3 apstāšanās vietām, tādēļ ikvienam visa ceļa garumā bija iespēja pievienoties Krusta gājienam un piedalīties tajā. Katrā no apstāšanās vietām autobusu vadītāji nogādāja svētceļniekus klosterī, kur viņiem bija iespējams sagaidīt nācējus un kopā ar klostera māsām doties sagaidīt Krusta gājienu ar godājamo Debesu Ķēniņienes ikonu.

Ap 19 vakarā Krusta gājiens ar Dievmātes ikonu „Patiesi Pienākas” sasniedza pagriezienu, kas ved uz Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera filiāli – Kristus Apskaidrošanās klosteri, kur tam pretī devās Krusta gājiens Kristus Apskaidrošanās klostera garīgā tēva arhimandrīta Tihona (Kravčenko) un Latvijas Pareizticīgās Baznīcas garīdznieku vadībā. Šī Krusta gājiena dalībnieku vidū bija Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera igumene Magdalēna (Polin) ar klostera māsām.

Pie klostera vārtiem tika nokalpots pateicības aizlūgums, kuru vadīja Rīgas apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks. Aizlūguma noslēgumā Rīgas apriņķa prāvests svētceļniekiem nodeva Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību un pateicās visiem 19. ikgadējā grēknožēlas Krusta gājiena dalībniekiem par uzcītību un nepārtrauktajām lūgšanām, kuras viņi visa ceļa laikā pienesa Kungam un Viņa Visšķīstajai Mātei, kā arī atgādināja, ka Kunga Apskaidrošanās svētku dienās šajā klosterī notiks svētku dievkalpojumi, kurus vadīs Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Virsgani.  

Pie klostera vārtiem tika nokalpots pateicības aizlūgums, kuru vadīja Rīgas apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks. Aizlūguma noslēgumā Rīgas apriņķa prāvests svētceļniekiem nodeva Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību un pateicās visiem divdesmitā ikgadējā grēknožēlas Krusta gājiena dalībniekiem par uzcītību un nepārtrauktajām lūgšanām, kuras viņi visa ceļa laikā pienesa Kungam un Viņa Visšķīstajai Mātei, kā arī atgādināja, ka Kunga Apskaidrošanās svētku dienās šajā klosterī notiks svētku dievkalpojumi, kurus vadīs Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Virsgani.  

Sprediķa noslēgumā visus Krusta gājiena dalībniekus viesmīlīgi uzņēma igumene un klostera māsas, kuras visus pamieloja ar siltām vakariņām. Sagaidot Krusta gājiena dalībniekus, klostera iemītnieces jau savlaicīgi bija sagatavojušas apmešanās vietas svētceļniekiem, kuri izteica vēlēšanos šeit palikt un sagaidīt Kunga Apskaidrošanās svētkus – klostera altārsvētkus. Tiem, kuri šajā dienā vēlējās atgriezties Rīgā, Rīgas prāvestība bija nodrošinājusi autobusus atpakaļceļam.

Latvijas Pareizticīgā Baznīca izsaka lielu pateicību un atzinību visiem, kuri piedalījās šajā grēknožēlas gājienā, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādei, visiem Valsts policijas dalībniekiem, Rīgas, Olaines un Jelgavas pašvaldību policistiem, kuri piedalījās Krusta gājiena nodrošināšanā visā ceļa gaitā. Lai Kungs dāvā jums veselību un stiprina visus jūsu Krusta nešanā par labu visai Latvijas tautai.