12.jūlijs / 2009

Virsgana dievkalpojums Ķemeros svēto apustuļu Pētera un Pāvila piemiņas dienā

12. jūlijā, 5. svētdienā pēc Trijādības svētkiem, svēto slavējamo un visgodāto apustuļu Pētera un Pāvila piemiņas dienā, Augstisvētītais Daugavpils Bīskaps Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju Ķemeru Pētera-Pāvila baznīcā Jūrmalā. Pēc liturģijas notika aizlūgums un krusta gājiens.
 
Augstisvētītajam Valdniekam līdzkalpoja Rīgas apriņķa prāvests Ķemeru Pētera-Pāvila baznīcas pārziņa vietas izpildītājs mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles klēriķis priesteris Artēmijs Kučinskis, Rīgas Priekšteča Jāņa baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs), Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs. Dievišķajā liturģijā lūdzās Rīgas Dievmātes Pasludināšanas baznīcas klēriķis priesteris Vladimirs Partala.
 
Nelielā, senatnīgā koka baznīca, celta 1893. gadā pēc arhitekta Vladimira Lunska projekta, ar grūtībām spēja uzņemt visus dievlūdzējus, kuri šodien šeit pulcējās uz svētku dievkalpojumu. Šeit bija sabraukuši ļaudis ne tikai no tuvākajām Jūrmalas vietām, bet arī dievlūdzēji no citām pilsētām. Dievkalpojumā dziedāja Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles koris reģentes Natālijas Mudrajas vadībā.
 
Krusta gājiena laikā Valdnieks Bīskaps slacīja ar dievlūdzējus ar svētīto ūdeni, bet aizlūguma noslēgumā nolasīja lūgšanu svētajiem apustuļiem Pēterim un Pāvilam.
 
Ietērpies mantijā, Augstisvētītais Valdnieks vērsās pie dievlūdzējiem ar sprediķi. Pēc tam Valdnieks apsveica baznīcas pārzini, baznīcas padomi un draudzes locekļus dievnama altārsvētkos – dievgaldniekus – ar Svētā Vakarēdiena saņemšanu, un šodien godājamo apustuļu vārda nesējus – viņu Eņģeļa dienā. Pienākot pie krusta, ticīgie svētībai saņēma Vissvētās Dievadzemdētājas Jakobštates ikonas tēla atveidu, kuras atjaunotā tēla iesvētīšanas pirmo gadadienu Latvijas Pareizticīgā Baznīca atzīmēs šā gada 15. jūlijā.