12.jūlijs / 2011

Virsgana dievkalpojums Ķemeros

12.jūlijā, svēto slavēto un visslavējamo apustuļu Pētera un Pāvila piemiņas dienā Viņa Eminence Augstisvētītais Daugavpils Bīskaps Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju un aizlūgumu, kā arī vadīja Krusta gājienu Ķemeru (Jūrmala) Pētera-Pāvila baznīcā.
 
Viņa Eminencei līdzkalpoja Ķemeru Pētera-Pāvila baznīcas pārzinis, Rīgas apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, LPB Sinodes sekretārs, Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas pārzinis igumens Jānis (Sičevskis), šīs baznīcas klēriķis diakons Aleksandrs Akatovs, Rīgas Priekšteča Jāņa baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs).
 
Nelielā, senatnīgā koka baznīca šodien ar pūlēm spēja uzņemt visus dievlūdzējus, kuri bija ieradušies, lai lūgšanās godinātu svētos apustuļus. Krusta gājiena laikā Valdnieks Bīskaps slacīja visus ar svēto ūdeni. Aizlūguma noslēgumā Viņa Eminence nolasīja lūgšanu svētajiem apustuļiem Pēterim un Pāvilam. Pēc aizlūguma Bīskaps Aleksandrs vērsās pie klātesošajiem ar sprediķi, kura apsveica pārzini, baznīcas padomi un draudzes locekļus dievnama altārsvētkos, dievgaldniekus – ar Svēto Kristus Dāvanu saņemšanu, šodien godājamo svēto vārda nesējus – Eņģeļa dienā, un visus klātesošos – ar Pētera-Pāvila gavēņa beigšanos.