12.jūlijs / 2016

Virsgana dievkalpojums Ķemeru Pētera-Pāvila baznīcā

2016. gada 12. jūlijā, svēto slavējamo un visgodāto apustuļu Pētera un Pāvila piemiņas dienā, Augstisvētītais Jelgavas bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs, ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību kalpoja Dievišķo liturģiju Ķemeru Pētera-Pāvila baznīcā.

Viņa Eminencei līdzkalpoja Ķemeru Pētera-Pāvila baznīcas pārzinis, Rīgas apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks; Ķemeru baznīcu apkalpojošais garīdznieks, Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles klēriķis priesteris Pāvils Anaņjevs, Rīgas Jāņa Priekšteča baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs).

Nelielā, senatnīgā koka baznīca šodien ar grūtībām spēja uzņemt visus dievlūdzējus, kuri bija ieradušies, lai lūgšanās godinātu svēto apustuļu Pētera un Pāvila piemiņu.

Liturģijas noslēgumā notika aizlūgums un krusta gājiens ap baznīcu. Aizlūguma noslēgumā Viņa Eminence nolasīja lūgšanu svētajiem apustuļiem Pēterim un Pāvilam. Pēc ilgu gadu vēlējuma bīskaps Jānis vērsās pie ticīgajiem ar sprediķi. kurā nodeva svētību un apsveikumus dievnama altārsvētkos no Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra pārzinim, baznīcas padomei un ticīgajiem. Valdnieks Jānis apsveica visus, kuri šodien svin savu Debesu aizbildņa piemiņas dienu, un visus klātesošos ar Pētera gavēņa noslēgšanos.