Laiks apmeklējumiem

29.novembris / 2020

Apmeklējumiem baznīca ir atvērta

svētku dienās dievkalpojumu laikā

sestdienās no 8:00 līdz 16:00

svētdienās no 8:00 līdz 15:00

Pārējās dienās baznīca ir slēgta.