Draudzes ziņas

3.decembris / 2007

Mūžīga piemiņa mūža miegā aizmigušajam

20. novembrī pēc ilgas un grūtas slimības 69. dzīves gadā mūža miegā aizmidzis garīdznieks t. Georgijs Blāzma.

12.jūlijs / 2007

Virsgana dievkalpojums Ķemeros

12. jūlijā, svēto un slavējamo apustuļu Pētera un Pāvila piemiņas dienā, Viņa Augstisvētība, Augstisvētītais Daugavpils Bīskaps Aleksandrs kalpoja Dievišķo liturģiju, aizlūgumu un vadīja krusta gājienu Ķemeru Pētera-Pāvila baznīcā.