Draudzes ziņas

22.oktobris / 2022

Rīgā noticis Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Koncils

2022. gada 20. oktobrī ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību Rīgas Visu svēto baznīcā notika Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Koncils.

15.septembris / 2022

Par grozījumiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas likumā

29.augusts / 2022

Mīļotie Augstisvētītie Virsgani, godājamie tēvi, inoki un inokiņas, brāļi un māsas, uzticamie Svētās Latvijas Pareizticīgās Baznīcas bērni!

7.jūlijs / 2022

Ielūgums uz svētku dievkalpojumiem Virsganu vadībā

25.aprīlis / 2022

2022. gada Kristus Augšāmcelšanās svētku vēstījums

Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra
Kristus Augšāmcelšanās svētku vēstījums
Augstisvētītajiem Virsganiem, Dievu mīlošajiem draudžu ganiem, godbijīgajiem diakoniem, visgodājamai mūku kārtai un visiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas uzticīgajiem bērniem.

6.aprīlis / 2022

Informācija par Latvijas Pareizticīgo Baznīcu bēgļiem, kuri ierodas Latvijā

7.marts / 2022

Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra vēstījums

4.marts / 2022

Lūgšana par naidnieku samierināšanu un par karadarbības pārtraukšanu

Dārgie brāļi un māsas! Lūdzam visu no sirds lūgties par ienaida un naida pārtraukšanu, un par karadarbības un asinsizliešanas nepieļaušanu.

23.aprīlis / 2022

Jeruzālemē nonākusi Svētītā Uguns

Šodien, 2022. gada 23. aprīlī, Lielajā Sestdienā,  Kunga Kapa baznīcā Jeruzālemē pēc lūgšanās aizvadīta laika brīža Kristus Augšāmcelšanās baznīcā Jeruzālemē ar Dieva žēlastību Kunga kapa baznīcā nonāca Svētītā Uguns.   

16.februāris / 2022

Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra vēstījums un lūgšana par mieru visā pasaulē

Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas
Metropolīta Aleksandra
VĒSTĪJUMS
Virsganiem, draudžu ganiem, mūku kārtai
un visiem uzticamajiem
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas bērniem
Ielādēt vēl